Garanție a calității

AAT Holding SA, cu peste 20 de ani de experienta in domeniul sistemelor electronice de securitate, garantează aderarea la cele mai înalte standarde de calitate a produselor din protofoliu.

 

Toate produsele Novus au garanție de 3 ani.
Toate produsele POLON-ALFA au garanție de 5 ani.
GiG - certificatul de tip CE confirmă faptul că echipamentele sau sistemele de protecție îndeplinesc cerințele esențiale de securitate și sănătate pentru proiectarea și construcția echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, în conformitate cu Directiva 94/9 / CE, Organismul de Certificare al Institutului Central Minier.
Marcarea / CE (Conformité Européenne) aplicat reprezinta o declarație a producătorului că produsul etichetat respectă directivele "Noua abordare" a Uniunii Europene (UE). Aceste directive se aplică la problemele legate de siguranța utilizatorilor, sănătate și protecția mediului, pentru a defini amenințările pe care producătorul ar trebui să le detecteze și să le elimine.
RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase) - Directiva UE privind restricționarea substanțelor periculoase (ROHS 2011/65 / UE). Scopul directivei este de a reduce cantitatea de substanțe periculoase din deseurile electrice si electronice ce patrund în mediu. Testele realizate garantează că aparatele nu conțin substanțe periculoase în cantități care ar putea avea un impact negativ asupra sănătății umane sau asupra mediului.

Certificat de conformitate GOST-R garantează că produsele respectă standardele de calitate și siguranță în vigoare în Federația Rusă.

Certificat EAC garantează conformitatea produselor cu cerințele de reglementare și de siguranță care se aplică în țările din Uniunea Vamală Belarus, Kazahstan și Federația Rusă.

Produse care respectă DEEE (2002/96 / CE) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Prin urmare, nu sunt clasificate ca deșeuri provenind din gospodării, ceea ce înseamnă că eliminarea lor ar trebui să fie efectuată într-o stație de specialitate. Eliminarea corectă a echipamentelor electronice ajută la protejarea mediului înconjurător și a sănătății umane.

 

 

Drepturi de autor 2021 POLON-ALFA ROMANIA S.R.L.   TERMENI ŞI CONDIŢII